[Produkter/Produktinfo.htm]

 

Norges Fjelltopper - Toppene over 2000 meter.

NB! NB! Utsolgt siden julen 2007. Ny omarbeidet utgave ventes høsten 2009. Se www.glittertindforlag.no for mer informasjon.

Flere års arbeid. Tallrike turer, fotoekspedisjoner - vellykkede som mislykkede, ligger bak denne godt over gjennomsnittlige store "praktnytteboka".

Fakta om boka:  
Antall sider (556 sider i 2. opplag - i 3. opplag blir det 560) 552
Format (Høyde x Bredde i cm) 28 x 21
Papir 130g arctic volume
Omslag Laminert smussomslag
Bilder Drøyt 600
Kart Ca 20 blad. 1:50.000 og 1:66.000 topografiske
Antall hovedtopper 185
Angtall sekundære fjell 161
Forlag Glittertind Forlag
Forfattere Morten og Julia Helgesen
Fotografer Morten, Julia og Tor Erik Helgesen
Pål Berglund, Coni Haussler, Ole-Petter Andersen og Robert Rogne.
Bokprosjekt påbegynt April 2002
Utgitt 01.11.2005
Pris (frakt er inkludert) 499.-
Planlagt opplag (5000 i første opplag og 4000 i 2. og 2000 i 3.) 11 000 eks.

I boka blir turskildringer og atkomstbeskrivelser til toppene vektlagt. Mange, og til dels store, bilder har en sentral plass i boka. Ønsket vårt har vært å lage en bok det er gøy å bla i, som man også kan ha utbytte av bare ved å lese bildetekster og se på bilder. Vi har forsøkt å kombinere dette med å lage en bok som også kan være til nytte. Fyldige atkomstbeskrivelser, ofte supplert med turskildringer, skal både gi håndfast informasjon om ruter så vel som å formidle opplevelser i fjellet.
Stoff som naturlig hører sammen med en slik bok, så som historie, geologi, flora og fauna, navnetolkninger osv, er i liten eller ingen grad gitt plass i boka. Dette er stoff som er fyldig presentert i mange andre bøker, og vi har i stedet valgt å fokusere på toppene. Det er lagt vekt på det estetiske, samtidig som det systematiske er forsøkt ivaretatt.
Presentasjonen av toppene, området for området er således den dominerende del av boka. I tillegg har vi laget et innledningskapittel med en del praktisk informasjon og en del generelle betraktninger. Bak i boka følger fyldige temakapitler som også omhandler toppene, men med en litt annerledes tilnærming.

Det er lagt mye arbeid i kartene. Kartgrunnlaget er kjøpt av Ugland IT (tidl. Statens kartverk), for så å bli ferdigtegnet av forlaget. Topografien og inntegning av de beskrevne rutene står sentralt.

Sideeksempler:
Vi vil i tiden som kommer publisere noen utdrag og eksempler på sidelayout i boka.

Bestilling:
Boka kan bestilles rett fra forlaget. 

Bestilling kan gjøres på epost til: glittertind<alfakrøll>gllittertindforlag<dott>net eller på telefon nr. 47 90 78 48

Flere eksempler fra boka:

Den endelige innholdsfortegnelsen
Sideeksempel fra temakapittelet
Sideeksempel II fra temakapittelet
Sideeksempel som også omfatter kartutsnitt
Sideeksempel som omfatter "fotoalbum"-side