Kart

Jotunheimen: Bygdin, Gjende og Besseggen - Litt informasjon om kartmaterialet.
Tradisjonen tro har vi prioritert kartmaterialet høyt, og i denne boka har vi gått et skritt videre for å få et så godt kartmaterialet som mulig. Selve kartgrunnlaget har Mesterkart laget, med lekre farger og en meget nedtonet skyggelegging. Oppå dette har vi forsøkt å balansere en passe mengde informasjon i form av symboler, tekst og inntegnede ruteforslag.

Det er 9 store detaljkart i målestokk 1:50 000 som med litt overlapp dekker området. Vi har også tatt med flere oversiktskart, 4 i tallet - herunder 2 som dekker hele Jotunheimen. I tillegg er det dekorative kart i for- og baksatsen som på en lettfattelig måte viser områdeinndelingen for de ulike bindene.

Detaljkart - utsnitt

 

Oversikskart - eksempel

 

Temakart - Eksempel

Meny

Tilbake til forsiden
Innledning
Sideeksempler
Kart :=)
Presse
Tilbud
Kjøp
Om prosjektet
Abonnement